Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Welkom!

Welkom op de website van Fusieregisseur Primair Onderwijs (PO)


Door de forse daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs zijn veel schoolbesturen genoodzaakt over te gaan tot het opheffen of samenvoegen van basisscholen. Dat zijn ingrijpende beslissingen met meestal grote gevolgen voor de kinderen, de ouders, de medewerkers en alle anderen die met hart en ziel bij de school betrokken zijn.

Een fusie of andere vorm van samenwerking verdient daarom een zorgvuldig proces. Deskundige begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Fusieregisseur PO heeft verschillende bestuurlijke fusieprocessen en scholenfusies begeleid en succesvol afgerond. Op deze website proberen wij u een indruk te geven van onze werkwijze. Maar natuurlijk is iedere situatie anders. Fuseren is daarom altijd maatwerk. Communicatie en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. Oriënteert u zich op een betrouwbare en deskundige partner? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. 


Besturenfusie         

Wenselijkheids- en haalbaarheidsonderzoek, Fusie- Effectrapportage, Procesbegeleiding.Scholenfusie        

Haalbaarheidsonderzoek, intentieverklaring, Fusie- Effectrapportage, Procesbegeleiding, Visie-ontwikkeling.


Fusie en (G)MR         

Informeren (G)MR, advies en/of beoordeling documenten: intentieverklaring, Fusie- Effectrapportage.Krimp en (G)MR                      

Informatie over (de gevolgen van) krimp, plaatselijke situatie. Open inschrijving en op locatie.Nieuws over krimp en fusie


Financiële ruimte bij fusie 

Staatssecretaris Dekker wil schoolbesturen ondersteunen bij het inspelen op teruglopende leerlingenaantallen ten gevolge van demografische krimp. Een belangrijke maatregel is de compensatie voor fuserende scholen voor het bekostigingsverlies als gevolg van de fusie.

Aanpassing Regeling Fusietoets 

De Regeling fusietoets in het onderwijs bood niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen in gebieden met leerlingendaling en werkte soms belemmerend. Daarom heeft staatssecretaris Dekker de Regeling fusietoets aangepast. U vindt alle informatie op de pagina Fusietoets.

Procesbegeleiders helpen regio's bij aanpak leerlingdaling

Dit jaar kunnen met geld van OCW onafhankelijke regionale procesbegeleiders worden aangesteld. Deze onafhankelijke regionale procesbegeleiders kunnen de samenwerking tussen schoolbesturen op gang brengen, zonder de autonomie van de besturen aan te tasten. De regio neemt het initiatief om een procesbegeleider te kiezen. De invulling van de rol van de procesbegeleider kan per regio verschillen.

Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging regionale procesbegeleider

 

Voor meer informatie over Krimp, ga naar Informatie over Krimp