Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Portfolio

 

2020-2021 Scholenfusie Catharinaschool en Vlisterstroom te Haastrecht

Opstellen Fusie Effectrapportage in opdracht van Stichting De Groeiling en                            Stichting Onderwijs Primair. De nieuwe naam van de fusieschool                                          is Samenwerkingsschool De Pelikaan


2020           Besturenfusie Stichting Comenicus en Stichting Islamitisch                                         Onderwijs Zaanstad

Regisseur, procesbegeleiding, advisering besturen, RvT's en                                                  medezeggenschapsraden


2020           Besturenfusie OPOD en DAM te Deventer

Adviseur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van beide                              organisaties. 


2020           Scholenfusie o.b.s. Lydinge en cbs De Regenboog te Leens

Adviseur medezeggenschapsraad obs Lydinge. De naam van de gefuseerde                          school is SWS Leenstertil


2019-2020 Scholenfusie obs De Bongerd, kbs St. Jozef en cbs Matzer te Wijhe

Adviseur van de medezeggenschapsraden van de drie scholen


2018           Scholenfusie Montessorischool 't Heem en obs Annie MG Schmidt te                           Hengelo

Regisseur, procesbegeleiding, advisering directies en bestuur


2018           Scholenfusie Don Bosco en Vita Vera te Renkum

Adviseur interim directie en bestuur, procesbegeleiding


2017           Scholenfusie obs Blinkertschool en chr. Jenaplanschool Troubadour te                       Arnhem

Begeleiding van de fusie, interim-management op beide scholen, ontwikkelen                      en implementeren visie van de gefuseerde school, IKC De Klimboom


2015-2016 Bestuurlijke fusie Stichting Lima en Stichting Reflexis tot Stichting                             Paraat Scholen

Begeleiding en ondersteuning van het voorlopige CvB en advisering van de Raad                    van Toezicht bij het fusieproces en de inrichting van de organisatie.                                     

2015          Scholenfusie De Smidse en De Ploegschaar te Purmerend 

Fusieregisseur en procesbegeleider, ondersteuning en advies directies en CvB                        van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)

 

2014          Begeleiding scholenfusie en onderwijskundige vernieuwing gemeente                        Berkelland

Johan Schat heeft samen met drie Eibergse basisscholen van VCO Oost-                                Nederland een vernieuwend onderwijsconcept ontwikkeld: de 5-Sterrenschool.                      Sinds de fusie is de naam van de school Het Sterrenpalet

 

2013          Voorgenomen besturenfusie Stichting IJsselgraaf en Stichting Archipel

Adviseren van de GMR van IJsselgraaf in verband met een voorgenomen                              besturenfusie

 

2011         Scholenfusie Het Tweespan en Ludgerschool te Beltrum 

In 2011 ontstond de nieuwe basisschool "De Sterrenboog"uit een fusie tussen de                  Ludgerschool en Jenaplanbasschool Het Tweespan te Beltrum, in opdracht van                      Stichting Keender. Johan heeft deze fusie begeleid en was gedurende het proces                  interim directeur op beide scholen.