Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Portfolio

 

Regisseur besturenfusie Paraat Scholen (in oprichting)

De onderwijsstichtingen Reflexis, Essentius en Lima zullen per 1 januari 2016 verder gaan als Stichting Paraat. Fusieregisseur-PO begeleidt de voorlopige CvB en Raad van Toezicht bij het fusieproces en de inrichting van de organisatie.                                       Klik op www.paraatscholen.nl


Begeleiding 2 schoolfusies in Purmerend en Monnickendam

Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)

 

Begeleiding scholenfusie en onderwijskundige vernieuwing gemeente Berkelland

Drie basisscholen van VCO Oost-Nederland hebben samen een vernieuwend onderwijsconcept ontwikkeld: de 5-Sterrenschool. Klik op www.5-sterrenschool.nl

Twee van de scholen zijn per 1 augustus 2014 gefuseerd onder de nieuwe naam Het Sterrenpalet. 

 

Adviseur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting IJsselgraaf

Het adviseren van de GMR in verband met een voorgenomen besturenfusie, in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

 

Begeleiding scholenfusie, tevens interimmanagement 

In 2011 ontstond de nieuwe basisschool "De Sterrenboog"uit een fusie tussen de Ludgerschool en Jenaplanbasschool Het Tweespan te Beltrum, in opdracht van Stichting Keender. Johan heeft deze fusie begeleid en was gedurende het proces interim directeur op beide scholen.