Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Informatie over Krimp 

De komende jaren heeft het onderwijs nog steeds te maken met een forse leerlingdaling. Voor overheid, schoolbesturen en directies een flinke uitdaging om adequaat te reageren op de gevolgen die zich nu reeds op vele plaatsen manifesteren. Om alle informatie die via verschillende websites digitaal beschikbaar komt overzichtelijk te maken, is deze pagina over de krimp ingericht. Zodat u als bestuurder of manager/schoolleider snel de antwoorden vindt op uw vragen.

 

Informatiepunt Leerlingdaling

Eén informatiepunt over leerlingdaling met actuele ontwikkelingen en veel praktijkvoorbeelden. Via de landkaart op de homepage vindt u regio-informatie en contactgegevens.
Kennisplein Krimp 

'Van meer naar beter'. Door het teruglopend aantal leerlingen staat het onderwijsveld voor nieuwe uitdagingen. Het (basis)onderwijs is de eerste publieke sector die de bevolkingsdaling aan den lijve ondervindt. Wat zijn de feiten en de effecten en wat zijn de opgaven die daar uit voortvloeien?

 


Dossier Krimp PO-Raad 

De PO-Raad vindt dat ook in krimpregio’s kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk onderwijs moet zijn.

 

 


Regiobijeenkomsten Krimp voor de (G)MR  

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert regiobijeenkomsten Krimp. In het bijzonder wordt gekeken naar de positie en de mogelijkheden van de (G)MR om het beleid te beïnvloeden en  besluiten te wijzigen. Er worden tevens bijeenkomsten met open inschrijving gehouden.

 


Welke kansen biedt ict bij krimp? 

Kennisnet doet onderzoek naar de mogelijkheden van ict als kans bij krimp. Ict-toepassingen kunnen helpen bij het bieden van een flexibele,gepersonaliseerde en betaalbare leeromgeving.

 

 


Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek 

Met de transitieatlas po Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling van leerlingen in kaart.

 

 

Maatregelenpakket leerlingendaling van de Rijksoverheid

In het Regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen.