Fusieregisseur-PO

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst

 

 

Disclaimer

 

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite Fusieregisseur PO de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Driepuntnul is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Driepuntnul of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Driepuntnul.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Driepuntnul
De Markerichter 70
7271 ZH Borculo
e-mail: johanschat@driepuntnul.com

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Driepuntnul geen controle heeft. Driepuntnul draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie van die bronnen.